Új szótáraink

Kínai–magyar szótár

 • 6 090 első szintű írásjegy-címszó
 • 73 947 kapcsolt, összetett címszó
 • 46 297 használati példa
 • friss címszóanyag, mely a legutóbbi évek új keletkezésű szavait is tartalmazza
 • hangátírás (Pinjin) az összes címszóhoz és példához

Magyar–szlovén nagyszótár

 • 74 000 szócikk
 • 200 000 célnyelvi megfelelő
 • 45 000 példamondat és szókapcsolat

Mádl Péter: Svéd–magyar szótár, 2018

 • köznyelvi kéziszótár
 • több mint 35 000 szócikket és 100 000 szótári adatot tartalmaz
 • kiejtési, elválasztási, ragozási információ, helyesírási variánsok
 • kifejezések, szókapcsolatok, közmondások
 • nyelvtani összefoglalók
 • tárgykörök szerinti szócsoportok
 • szinonimák összekapcsolása

Tegyey Imre: Magyar–latin szótár

 • 30 000 szócikket és több mint 90 000 szótári adatot tartalmaz
 • nyelvtanulást segítő bővítmények
 • nélkülözhetetlen segédeszköz magyar szövegek latinra fordításához érettségin, nyelvvizsgán
 • a mai magyar fogalmak latin megfelelőinek megadása
 • az igei vonzatok részletes bemutatása a fordítás megkönnyítéséhez